SourceForge.net Logo
English version / Angielska wersja

IMYplayIMYplay to program do odtwarzania dzwonków w formacie iMelody (plików IMY) zgodnych ze specyfikacją iMelody, podaną w doc/imelody.txt. Potrafi też przekonwertować dzwonki IMY na pliki MIDI.

IMYplay może korzystać z następujących bibliotek do tworzenia dźwięku: Allegro (alleg.sf.net), SDL (Simple DirectMedia Layer; www.libsdl.org), ALSA (Advanced Linux Sound Architecture; alsa-project.org), OSS (Open Sound System), libao (xiph.org/ao), PortAudiov19 (www.portaudio.com), PulseAudio (www.pulseaudio.org), JACK1/JACK2 (jackaudio.org), GStreamer (GStreamer.freedesktop.org).

Może też zapisywać surowe próbki do pliku wyjściowego, korzystać z PC-speakera lub uruchamiać zewnętrzny program dla każdej nuty.

Wymagania do kompilacji pełnej wersji pod systemami Un*x:

Wpisz ./configure by skonfigurować program pod swój system. Jeśli nie chcesz obsługi określonego wyjścia, podaj opcję --enable-SYS=no dla ./configure (SYS=allegro, SDL, ALSA, OSS, LIBAO, PORTAUDIO, PULSEAUDIO, JACK, MIDI, EXEC, GSTREAMER, FILE, SPKR). Uruchom ./configure --help po więcej szczegółów.

Domyślnie do parsowania pliku wejściowego używany jest skaner oparty na programie flex. Jeśli skaner ten się nie kompiluje lub nie działa, można go wyłączyć poprzez ./configure --enable-FLEXPARSER=no i ponowną kompilację imyplay.

Jeśli NIE chcesz, aby imyplay korzystał z sieci lub mógł pobrać adres IP komputera, pobierz LibHideIP>=0.2 i LibNetBlock z jednej ze stron i skonfiguruj imyplay następująco: ./configure --enable-LIBHIDEIP --enable-LIBNETBLOCK
UWAGA: to może spowodować, że sieciowe wyjście dźwięku przestanie działać.

Wpisz make, by skompilować program.

Dokumentacja jest skompilowana, ale może być zmieniona i przekompilowana, jeśli masz program makeinfo (paczka texinfo). Tłumaczenia programu zostaną skompilowane, jeśli masz paczkę gettext.

Wpisz make install, by zainstalować program.
UWAGA: make install NIE jest zalecane. Jeśli to możliwe, stwórz i zainstaluj paczkę RPM.

Wpisz info imyplay (po instalacji) lub info doc/imyplay.info (przed instalacją), by przeczytać pomoc do programu.

Zależności paczki RPM:

Wymagania do automatycznej kompilacji wersji dla DOS: Aby skompilować program pod DOS-em wykorzystując DJGPP, włącz obsługę LFN (długich nazw plików) lub znajdź plik "limits.h" swoejgo kompilatora (NIE ten standardowy) i zmień linię
#include "syslimits.h"
na
#include "syslimit.h"
Potem uruchom plik "dosdist.bat".

Jeśli wolisz skompilować program ręcznie (gdy, na przykład, nie masz wszystkich wymaganych programów), wejdź do katalogu src. Zmień @VERSION@ na aktualny numer wersji w pliku imyp_cfg.hin i zmień nazwę tego pliku na imyp_cfg.h. Potem skompiluj wszystkie pliki, które chcesz (plik dosfiles.txt jest dobrym punktem wyjścia), na przykład:
gcc -o imyplay.exe *.c -lalleg
Wynikowy plik imyplay.exe jest programem, którego można używać.

Zgodność z systemami

IMYplay kompiluje się na następujących systemach:

Pobierz IMYplay

Bieżąca wersja to 1.0.
Program jest do pobrania ze stron SourceForge.


Moje projekty na SourceForge


Inne moje programy


Inne moje oprogramowanie:
 1. KonqSec - zestaw pozycji w menu kontekstowym Konquerora, związanych z bezpieczeństwem
 2. SOAP Service Tester - program do testowania usług SOAP
 3. Generatory certyfikatów i kluczy
 4. Weryfikator adresów e-mail
 5. LastMod - skrypt dodający lub aktualizujący element META z nagłówkiem HTTP Last-Modified
 6. Atom2Rss - skrypt konwertujący plik XML kanału Atom na plik XML RSS 2.0
 7. List2Atom - skrypt generujący plik XML kanału Atom z listy plików
 8. InSyTrack - oprogramowanie do śledzenia przepływu sterowania programu (wywołań) między bibliotekami, wątkami, językami programowania, a nawet różnymi systemami na różnych maszynach
Zobaczcie też moje Wolne Oprogramowanie związane z językiem asembler:
 1. AsmDoc - generator dokumentacji HTML dla asemblera
 2. konwertery plików źródłowych między NASMem, FASMem i GASem
 3. konwertery plików nagłówkowych C na pliki nagłówkowe asemblera
 4. podświetlanie składni Kate/KWrite dla NASMa/FASMa
 5. trochę makr dla FASMa
 6. generator plików Makefile dla FASMa
 7. program wspomagający pisanie modułów jądra Linuksa 2.6 w FASMie
 8. zestaw makr dla Autoconfa
 9. konwerter asemblera dla Doxygena
 10. moduł Perla Asm::X86Kontakt

[mail] Mój adres: bogdro AT users . sourceforge . net (polski akceptowany, napisz '[SOFT]' w tytule).

[certyfikat] Mój certyfikat publiczny: format crt, format cer, format pem, format p7b, format p7c
MD5 certyfikatu: 68:0D:78:15:1F:6E:24:7A:48:82:EB:CA:0F:3B:5A:A0
SHA1 certyfikatu: 8C:9B:7A:AB:A9:8E:39:FE:3A:B0:34:35:C1:41:10:89:38:4B:42:E2

[certyfikat] Certyfikat wystawcy: format der
MD5 certyfikatu wystawcy: EB:77:B9:23:0F:21:02:2A:29:54:8A:78:A3:A4:8F:20
SHA1 certyfikatu wystawcy: FE:E7:83:1D:AA:8D:1E:10:32:40:2D:08:1D:23:00:0F:86:C4:48:46

[certyfikat] Lista odwołań poprzednich certyfikatów: format crl, format pem.

[klucze] Mój klucz publiczny GnuPG / PGP: format asc
Numer 1C56DA1E, SHA1 klucza: E91E 699F 1026 D0EF 745E EC3B 353A D368 1C56 DA1E


Informacje o stronie

Ta strona jest hostowana na SourceForge.net.
Ta strona jest napisana z wykorzystaniem prawidłowych HTML 4.01 [Sprawdź mój HTML 4.01], [Sprawdzone przez HTML Validator (oparty na HTML Tidy)], i dla wszystkich przeglądarek: [Dla wszystkich przeglądarek]

Ta strona korzysta z prawidłowego arkusza stylów CSS [Sprawdź mój CSS]

Ta strona ma politykę bezpieczeństwa zawartości.

Ta strona nie używa obrazków GIF ani JPG.

Ta strona jest wolna od JavaScriptu, Javy i Flasha.